Search Results for "editor-bahasa-melayu"

Jawatan kosong Terkini Firma Professional

jawatan kosong che wan consultancy

Jawatan kosong Terkini Firma Professional

Firma kami merupakan firma professional yang menawarkan perkhidmatan Setiausaha Syarikat, Perakaunan, Percukaian dan Pengurusan Perniagaan yang beroperasi di Tanjong Malim, Perak. Firma kami juga mempunyai cawangan di Rawang, Selangor dan di Kuala Kangsar, Perak. Bagi mengembangkan lagi perniagaan syarikat, kami mencari calon-calon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan di ibu pejabat kami bagi jawatan-jawatan berikut:

1. EKSEKUTIF OPERASI (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 23 – 35 tahun).
– Mempunyai Ijazah dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan / Kesetiausahaan / Pentadbiran Korporat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam penyediaan akaun / audit / cukai / kesetiausahaan syarikat.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti EMAS atau QuickBook Pro dan BrassTax serta boleh membuat Full Set Accounts & Tax Computation & Secretarial Services.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
2. EKSEKUTIF SUMBER MANUSIA (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 23 – 35 tahun).
– Mempunyai Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Sumber Manusia dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
3. PENOLONG EKSEKUTIF OPERASI (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan / Kesetiausahaan / Pentadbiran Korporat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam penyediaan akaun / audit / cukai / kesetiausahaan syarikat.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti EMAS atau QuickBook Pro dan BrassTax serta boleh membuat Full Set Accounts & Tax Computation & Secretarial Services.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.

4. PENOLONG EKSEKUTIF SUMBER MANUSIA (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma Pentadbiran Sumber Manusia dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
5. PENOLONG EKSEKUTIF AKAUN (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti UBS atau EMAS serta boleh membuat Full Set Accounts.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
6. PENOLONG AKAUNTAN DAN PENOLONG EJEN CUKAI (KEKOSONGAN: 2)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam penyediaan akaun / audit / cukai.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti EMAS atau QuickBook Pro dan BrassTax serta boleh membuat Full Set Accounts & Tax Computation.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.

7. PENOLONG SETIAUSAHA SYARIKAT (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma dalam bidang Pentadbiran Korporat / Kesetiausahaan Syarikat / Perakaunan / Perbankan / Kewangan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam kesetiausahaan syarikat.
– Boleh mengendalikan perisian seperti Secretary 2000 dengan baik.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.

8. PEMBANTU AKAUNTAN DAN PEMBANTU EJEN CUKAI (KEKOSONGAN: 4)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum SPM / STPM / Diploma dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti EMAS atau QuickBook Pro dan BrassTax serta boleh membuat Full Set Accounts & Tax Computation.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
– Calon baru tamat belajar atau tanpa pengalaman di galakkan untuk memohon.
– Latihan akan diberikan.

9. PEMBANTU SETIAUSAHA SYARIKAT (KEKOSONGAN: 4)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum SPM / STPM / Diploma dalam bidang Pentadbiran Korporat / Kesetiausahaan Syarikat / Perakaunan / Perbankan / Kewangan.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
– Calon baru tamat belajar atau tanpa pengalaman di galakkan untuk memohon.
– Latihan akan diberikan.

10. PEMBANTU PEMBANGUNAN PERIAGAAN (KEKOSONGAN: 2)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum SPM / STPM / Diploma Pemasaran.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
– Calon baru tamat belajar atau tanpa pengalaman di galakkan untuk memohon.
– Latihan akan diberikan.

11. KERANI PENTADBIRAN DAN OPERASI (KEKOSONGAN: 2)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum SPM / STPM / Diploma serta berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai kerani pentadbiran.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.

Tarikh iklan : 14 September 2013
Tarikh iklan ditutup : 22 September 2013
Tangga gaji adalah berdasarkan Jawatan yang dipohon.

Cara memohon:
– Permohonan hendaklah dibuat melalui email sahaja.
– Calon hanya perlu memilih satu jawatan sahaja yang difikirkan sesuai untuk dihantar.
– Masukan nama jawatan yang dipohon diruangan PERKARA.
– Hanya permohonan yang disertakan atau dilampirkan dengan surat permohonan, resume beserta gambar bersaiz passport, salinan sijil-sijik akademik beserta testimoni dari majikan sebelumnya sahaja yang akan diproses.
– Permohonan yang diterima melalui email sahaja yang akan diproses.
– Hanya satu permohonan jawatan sahaja yang akan diproses.
– Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan diproses.
– Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi untuk ditemuduga.
– Setiap permohonan adalah dianggap sulit dan persendirian serta maklumat anda tidak akan digunakan untuk pihak lain.
– Pastikan alamat email anda boleh digunakan untuk sebarang tujuan komunikasi.

Sila emailkan permohonan anda ke alamat hr@chewan.com.my

Perbadanan Perwira Harta Malaysia – PPHM Positions 2013

- - Executive Jobs

PERBADANAN PERWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)
(Wholly-owned Armed Forces Fund Board)

Accordingly we are looking for candidates who are experienced and professional to fill the following position:

1. ACCOUNT EXECUTIVE
Designation : Contract
Grade : C (Professional and Administration)
Requirements
(a) Malaysian citizen
(b) Aged between 25 to 40 years old
(c) Bachelor’s Degree in Accounting from any local institutions
certified by Malaysian Government
(d) SPM, Credit in Bahasa Melayu (Including Passed in Oral
Examination)
(e) Minimum 5 years working experience(s) in related field
(f) Have experience(s) in preparing full set of accounts
(g) Skill or knowledge in preparing the account which is related to construction project would be an advantage
(h) Have effective communication skill computer literate and a
pleasant personality
(i) Highly discipline, work independently with minimal supervision, positive working attitude, self motivated, able to finalised works given within the dateline.

2. LEGAL OFFICER
Designation : Contract
Grade : C (Professional and Administration)
Requirements
(a) Malaysian citizen
(b) Aged between 30 to 40 years old
(c) Bachelor’s Degree in Legal from any local institutions
certified by Malaysian Government
(d) SPM, Credit in Bahasa Melayu (Including Passed in Oral
Examination)
(e) Minimum 2 years working experience(s) in related field would be an advantage
(f) Have effective communication skill computer literate and a
pleasant personality
(g) Highly discipline, self-motivated, creative, pro-active, able to finalized works given within the dateline.
Detail Job

Senior Writer / Editor / Sub-Editor Job in Damansara Perdana

jawatan kosong amg international

A Publishing company based in Damansara Perdana, Petaling Jaya requires :

SENIOR WRITER / EDITOR / SUB-EDITOR
Responsibilities :-
– Write on a diversity of topics under minimal supervision.
– Proofread work of junior writers and supervise quality of the team.
– Plan editorial content and report to Editor-in-Chief on all editorial matters.
Requirements :-
– Excellent writing skills in English.
– Intelligent perspective & maturity of thought.
– Versatility in writing.
– Min 5 years of experience in similar work for the position of Editor
& Sub-Editor.
– Salary will commensurate with experience and capacity. Detail Job

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

- - Government Jobs
jawatan kosong matrade

Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) 2013

jawatan kosong matrade
MATRADE, sebuah agensi promosi eksport barangan dan perkhidmatan Malaysia di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI) mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan, berdaya saing, berwawasan, berfikiran dinamik dan yang mempunyai keyakinan yang tinggi serta boleh menyumbang ke arah kecemerlangan, untuk mengisi kekosongan jawatan di Perbadanan Matrade ini.
Kelayakan :
– Calon-calon lantikan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
– Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Jawatan : PEGAWAI EHWAL EKONOMI, GRED E48
Klasifikasi : PERKHIDMATAN EKONOMI
Kumpulan : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
Gaji (Min-Maks) : RM4,918.01 – RM8,224.55 Detail Job

KPJ Healthcare Group of Hospitals Jobs August 2013

- - Medical Jobs

KPJ HEALTHCARE BERHAD is one of the leading private healthcare service providers in the region with a network of 23 hospitals in Malaysia and 2 in Indonesia.
jawatan-kosong-kpj-healthcare
We are inviting experienced and talented individuals to join our team. With more than 30 years of experience in healthcare, we welcome you to join us in achieving career excellence with KPJ Healthcare Berhad and its group of Hospitals.

1. MEDICAL OFFICER
KPJ Johor Specialist Hospital
KPJ Ipoh Specialist Hospital
KPJ Tawakkal Specialist Hospital
KPJ Kajang Specialist Hospital
KPJ Selangor Specialist Hospital
Kluang Utama Specialist Hospital
KPJ Seremban Specialist Hospital
Pasir Gudang Specialist Hospital
KPJ Puteri Specialist Hospital
Taiping Medical Centre
KPJ Damansara Specialist Hospital
KPJ Perdana Specialist Hospital
Requirements:
– MBBS or equivalent from recognized institutions
– Registered with the Malaysian Medical Council
– Possess a valid annual practicing certificate
– Willing to work shifts

2. NURSING SERVICES

KPJ Johor Specialist Hospital
KPJ Tawakkal Specialist Hospital
Pasir Gudang Specialist Hospital
KPJ Puteri Specialist Hospital
KPJ Kajang Specialist Hospital

STAFF NURSE
Requirements:
– Registered with the Malaysian Nursing Board
– Minimum 3 years working experience
– Post basic qualifications in the following disciplines:-
ICU/CCU | Labour/ Nursery | Haemodialysis Unit | Cath Lab | General
Ward | Operation Theatre (General or Cardiac) | Multidiscipline Ward
| Paediatric | A&E | Perioperative course | Midwifery

KPJ Tawakkal Specialist Hospital
MEDICAL ASSISTANT
Requirements:
– Diploma in Medical Assistant from a recognized institution
– Registered with the Malaysian Medical Assistant Board
– Minimum 2 years working experience, preferably in healthcare industry
– Post basic qualifications is an added advantage

KPJ Puteri Specialist Hospital
MIDWIFE
Requirements:
– Diploma in Nursing with Post basic Midwifery/ Certificate in Midwifery
– Registered with the Malaysian Nursing Board

KPJ Kajang Specialist Hospital
CARDIAC TECHNICIAN
Requirements:
– Degree / Diploma in Medical Assistant or from a recognized instituition
– Minimum 3 years experience in cardiovascular laboratory (CVL)
both invasive and non-invasive laboratory
– Able to perform Echocardiogram, DSE, Exercise Stress Test,
Holter, Stress Echo Cardiogram, TEE, ABPHM etc
– Prepared to be on-call
– Good interpersonal skills in both English and Bahasa Malaysia

Tawakkal Health Centre
CARERS FOR AGED CARE

Requirements:
– Minimum SPM or equivalent
– On job training / In-services training will be provided
– Hospital experience is an advantage
– Good interpersonal skills in both English and Bahasa Malaysia

3. PHARMACY AND ALLIED HEALTH SERVICES

KPJ Johor Specialist Hospital
Taiping Medical Centre
KPJ Puteri Specialist Hospital
KPJ Damansara Specialist Hospital
PHARMACIST
Requirements:
– Bachelor of Pharmacist (Hons.)
– Registered with the Board of Pharmacist, Malaysia
– Experience in hospital pharmacy is an added advantage but not essential

KPJ Johor Specialist Hospital
KPJ poh Specialist Hospital
Kluang Utama Specialist Hospital
KPJ Selangor Specialist Hospial

AUDIOLOGIST
Requirements:
– Degree in Audiology
– Hospital experience is an added advantage
– Good interpersonal skills in both English and Bahasa Malaysia

KPJ Tawakkal Specialist Hospital
SONOGRAPHER
Requirements:
– Degree / Diploma in ultra Sonography or any related field
– At least 2 years experience in Sonography
– Good interpersonal skills in both English and Bahasa Malaysia

KPJ Ipoh Specialist Hospital

RADIATION THERAPIST
Requirements:
– Degree / Diploma in Radiotherapy
– Good interpersonal skills in both English and Bahasa Malaysia
– Fresh graduates are encouraged to apply

OCCUPATIONAL THERAPIST
Requirements:
– Degree / Diploma in Occupational Therapy
– Good interpersonal and communication skills in both English and
Bahasa Malaysia
– Ability to converse in Chinese dialects is an added advantage
– Fresh graduates are encouraged to apply

3. SUPPORT SERVICES

KPJ Healthcare Berhad (Headquarters)

SECRETARY
Requirements:
– Diploma in Business Studies / Administration / Secretarial or equivalent
– Minimum 2-3 years related working experience
– Proficient in Microsoft Office
– Able to perform ad-hoc tasks and minutes taking
– Multitasker and able to work independently
– Good interpersonal & written skills in English and Bahasa Malaysia

BUILDING & FACILITY ENGINEER / MANAGER
Requirements:
– Degree in Mechanical / Electrical Engineering
– Minimum 5 years experience in Healthcare Facility Operations.

BACKUP AND RECOVERY ENGINEER
Requirements:
– Degree / Diploma in Computer Science or Information Technology
– Minimum 2 years working experience
– Experienced with good working knowledge of storage and
backup administration
– Formal IT professional certification (e.g. CDCP) will be an advantage
– Technical – VMware, Hyper-V, Red Hat Linux, Windows Server 2003/ 2008/ 2012, BackupExec, NetBackup, Platespin, FalconStor, V7000, EVA4400, NetApp, LTO Tape Library.

TECHNICAL MANAGEMENT SUPPORT
Requirements:
– Diploma / Certificate in Computer Science or Information Technology
– Minimum 1 year working experience
– Experience in system monitoring and analyzing will be an added advantage
– Skills: Solarwind, HP IMC, Cisco, Helpdesk, Event and Log Management
– Good interpersonal & written skills in English and Bahasa Malaysia
– Fresh graduates are encouraged to apply.

TECHNICAL SECURITY SUPPORT
Requirements:
– Diploma / Certificate in Computer Science or Information Technology
– Experienced with good working knowledge of storage and
backup administration
– Certification in Network Security Specialist and Ethical Hacker
will be an added advantage
– Skills: Juniper, Fortinet, Cisco, HP Networking, Sophos, Symantec
and Trend Micro, Linux, Ms Windows XP/Vista/7/8, Windows
Server 2008/2012
– Good interpersonal & written skills in English and Bahasa Malaysia
– Fresh graduates are encouraged to apply

KCIS PROJECT IT SUPERVISOR
Requirements:
– Degree / Diploma in Computer Science or equivalent
– Effectively prioritize and execute tasks in high pressure environment
– Able to work long hours and flexible in travelling to multiple sites
– Good interpersonal & written skills in English and Bahasa Malaysia

KPJ Healthcare Berhad (Headquarters)
KPJ Damansara Specialist Hospital

IT EXECUTIVE
Requirements:
– Degree / Diploma in Computer Science or equivalent
– Minimum 1-2 years working experience
– Knowledge of computer programming e.g. 4GL languages, Visual Basic.Net
– Preferably with the ability to analyze and troubleshoot application
features and functionalities bugs and errors
– Preferably some system technical knowledge e.g. installation and
administration of operating system, 4GL or SQL databases
– Good interpersonal & written skills in English and Bahasa Malaysia

KPJ Damansara Specialist Hospital

HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY
Requirements:
– Degree in Information Technology or related field
– At least 7 years working experience, preferably in healthcare
industry
– Strong record of management achievement and experience
– ICT technical know-how across a number of disciplines and the
ability to solve business problems through delivery of appropriate
technical applications
– Substantial people management experience

CHARGEMAN
Requirements:
– BO Class and recognized by Suruhanjaya Tenaga with valid
competency licence
– Minimum 2 years working experience and familiar with hospital
facilities maintenance

KPJ Puteri Specialist Hospital

HEAD OF PUBLIC RELATIONS & MARKETING
Requirements:
– Degree in Marketing / Business / Mass Communication or related field
– Minimum 3-5 years working experience, preferably in the
healthcare industry
– Resourceful, meticulous and strong ability to multi-task
– Team player, ambitious and committed to achieving success
– Good interpersonal & written skills in English and Bahasa Malaysia

PATIENT LIAISON OFFICER
Requirements:
– Minimum Diploma in Mass Communication / Business or related
field
– Preferably with working experience in the healthcare industry
– Ability to attend to patients complaints
– Good interpersonal & written skills in English and Bahasa Malaysia

KPJ poh Specialist Hospital
Kuching Specialist Hospital
Kuantan Specialist Hospital

BIOMEDICAL ENGINEER
Requirements:
– Degree in Biomedical or Electrical / Electronic Engineering
– Minimum 2 years relevant working experience, preferably in the
healthcare industry
– Able to work under pressure with minimum supervision

Pasir Gudang Specialist Hospital
CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR
Requirements:
– Degree / Diploma in Mass Communication or related field
– Minimum 2 years working experience in a service environment
with strong commitment to service excellence
– Good interpersonal & written skills in English and Bahasa Malaysia

KPJ Puteri Specialist Hospital
MAINTENANCE TECHNICIAN
Requirements:
– SPM / Professional Certificate
– Minimum 2 years working experience
– Able to work independently

KPJ Tawakkal Specialist Hospital
Pasir Gudang Specialist Hospital
KPJ Damansara Specialist Hospital

CLERK
Requirements:
– Minimum SPM or equivalent
– Relevant working experience in secretarial support
– Pleasant personality
– Good interpersonal skills in both English & Bahasa Malaysia.

Please submit your CV via email only to hr@kpjhealth.com.my by stating the position applied, no later than 17 August 2013.
All applications will be treated with the strictest confidentiality. Only shortlisted candidates will be notified.

Jawatan Kosong Terkini Pantai Hospital Kuala Lumpur

- - Medical Jobs
Pantai Hospital Kuala Lumpur

Jobs and Career Opportunities April 2015 @ Pantai Hospital Kuala Lumpur.
We are seeking for dynamic individuals to fill the following positions for our expansion exercise:

1) NURSE MANAGER/ASSISTANT MANAGER
(PEDIATRICS / ICU / SURGICAL WARDS/NICU)
Requirements :
– Diploma / Degree in Nursing and with post basic qualification.
– Degree in Nursing will be an added advantage.
– Registered with the Malaysia Nursing Board.
– Minimum 7 years of relevant working experience with at least 2 years in supervisory capacity.
– Good interpersonal and communication skills.

2) CLINIC INSTRUCTOR
Requirements :
– Degree in Nursing with post basic qualification.
– Advance Diploma in Teaching Methodology and possess Advance Cardiac Life Support.
– Registered with the Malaysia Nursing Board.
– Minimum 5 years of clinical experience in nursing and experience in middle management role.
– Good interpersonal and communication skills.

3) RADIOGRAPHER / RADIOLOGIST / SORNOGRAPHER
Requirements
– Diploma / Degree in Radiography.
– At least one year relevant working experience preferably with hospital background.
– Intelligent, resourceful and people oriented requiring minimal supervision
– Good interpersonal and communication skills.

4) SENIOR STAFF NURSE / STAFF NURSE
(OT / ICU / CCU / ED / Orthopedic / Cancer Institute/Delivery/Anaesthesia/Cathlab/NICU/SPC/Heart Centre/Community Nurse/BFHI)
Requirements
– Diploma in Nursing, and preferably with post basic qualification.
– Registered with the Malaysia Nursing Board.
– Minimum 3 – 5 years of relevant working experience. Fresh graduates encouraged to apply.
– Willing to work on shift duty.
– Good interpersonal and communication skills.

5) QA OFFICER
Requirements
– Possess minimum SPM
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.
– Photocopying, scanning documents, typing, filing, meeting and training coordination, training assistants.

6) ACCOUNTS ASSISTANT
Requirements
– Possess Diploma / Certificate in Accounting.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.

7) CLINIC ASSISTANTS (BCC/Specialist Clinics/SJC/Heart Centre)
Requirements
– Possess minimum SPM
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.
– Assists the doctor and qualified nurse in certain clinical procedures.

Pantai Hospital Kuala Lumpur Jobs April 2015

Pantai Hospital Kuala Lumpur Jobs April 2015

8) DENTAL ASSISTANTS
Requirements
– Possess minimum SPM. Certificate in Dental.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Customer service oriented.
– Possess good interpersonal and communication skills.

9) PHARMACY ASSISTANTS
Requirements
– Diploma in Pharmacy, recognized by the Ministry of Health or equivalent.
– Fresh graduates are encouraged to apply.
– Good interpersonal and communication skills.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Willing to work shifts.

10) BIOMEDICAL TECHNICIAN
Requirements
– Diploma in Biomedical Engineering, minimum 1 year technical experience in biomedical equipment/system maintenance/installation/repair. Fresh graduates are encouraged to apply.
– System maintenance, installation and repair all the biomedical equipment.
– Good interpersonal and communication skills.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Willing to work shifts.

11) SENIOR CREDIT CONTROL CLERK
Requirements
– Possess Diploma / Certificate in Accounting.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.
– Attending to bills submission and reconciliation, update payment into systems, banking cheques and receipt issuance

12) ACCOUNTS CLERK
Requirements
– Possess Certificate in Accounting.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.

13) CLERK (BILLING / ADMISSION / CASHIER / WARD/IMAGING)
Requirements
– Possess minimum SPM.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Minimum 1-2 years working experience preferably with clerical experience.
– Good interpersonal and communication skills. Customer service background is preferred.
– Those who apply for Billing/Admission or Cashier Clerk are requiring working on shift duty.

14) HOSPITAL AIDE (LINEN/IMAGING/NURSING/CANCER INSTITUTE)
Requirements
– Possess minimum SPM.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.

15) PORTER (ADMIN)
Requirements
– Possess minimum SPM. Preferred with experience in healthcare industry.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.
– Assist politely and helpful to patients/visitors at the lobby area/clinics by sending them to the respective unit.

16) RECEPTIONIST & HELPDESK (SPC/FACILITIES & SAFETY)
Requirements
– Possess minimum SPM. Preferred with experience in healthcare industry.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.
– Possess minimum SPM. Preferred with experience in healthcare industry.
– Proficient in MS Office : Word, Excel and PowerPoint

17) TEMPORARY CLERK – QA (3 MONTHS)/HID (6 MONTHS)
Requirements
– Possess minimum SPM.
– Good command of English and Bahasa Malaysia.
– Possess good interpersonal and communication skills.
– Proficient in MS Office : Word, Excel and Powerpoint
– Photocopying, scanning documents, typing, filing etc.

Applications stating full personal particulars with copies of relevant certificates to

The Manager,
Human Resource Department
Pantai Hospital Kuala Lumpur
Level 3, Block B
No. 8, Jalan Bukit Pantai
59100 Kuala Lumpur

E-mail : recruitment.phkl@pantai.com.my

(Only shortlisted candidate will be notified)

Jawatan Kosong Terkini di Majlis Agama Islam dan ‘Adat Melayu Perak

- - Government Jobs
Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak

Jawatan Kosong Terkini di Majlis Agama Islam dan ‘Adat Melayu Perak Februari 2014

MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ‘ADAT MELAYU PERAK (MAIPk) TINGKAT SATU, KOMPLEKS ISLAM DARUL RIDZUAN JALAN PANGLIMA BUKIT GANTANG WAHAB 30000 IPOH

Pemohon-pemohon adalah dipelawa daripada RAKYAT DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan beragama Islam yang berkelayakan, untuk memohon kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam dan ‘Adat Melayu Perak bagi jawatan berikut:

Pembantu Tadbir Kewangan (Kontrak) Gred : W17 ; Perkhidmatan Kewangan
Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) (Kontrak) : N17 ; Pentadbiran dan Sokongan
Detail Job

GIS Bahasa Malaysia Language Teachers Positions in Mont Kiara

- - Others

Garden International School
Bringing Out The Best in You Since 1951

jawatan-kosong-garden-international-school
Garden International School (GIS) is the largest private, co-educational, international school in Malaysia and is accredited by the Council of International Schools (CIS). Established in 1951, GIS provides a British-style education to the expatriate and local community in Kuala Lumpur. The school has two campuses in Kuala Lumpur and one on the East Coast of Malaysia in Kuantan. In total, the school has students representing over fifty nationalities. Teaching staff are mainly recruited from the United Kingdom, Australia and from Malaysia itself.

At GIS we belief in creating adaptable life-long learners, active citizens, effective contributors, creative thinkers, independent enquirers and resilient individuals with a holistic school programme emphasizing on academic excellence, Sports and Arts/Music. We aim to bring out the best in our students.

To ensure the success of our language department we are looking to appoint:

BAHASA MALAYSIA LANGUAGE TEACHERS (PRIMARY SCHOOL) – 2 Positions (Location – MONT KIARA)
The first position will commence on 15th April 2013 and the second will start on 26th August 2013.
The role of Head of Primary Bahasa Malaysia is available for the right candidate.

Requirements:
– A degree in teaching
– Previous experience working with Primary School children, and/or in an international school, teaching Bahasa Malaysia would be an advantage
– Willingness to learn and grow with the school
– Be able to teach Bahasa Malaysia to first and second language learners from 5 years of age to 11 years of age
– Be open to a child-centered view of teaching and learning.

We are looking for people who:
– are able to assess and provide for the needs of primary students
– are excellent, caring student-centred educators
– are able to work collaboratively, as part of a team
– are warm, friendly and approachable
– react well under pressure.

We offer:
– a competitive salary
– the opportunity to work with highly motivated students
– professional development and the opportunity for career advancement
– a challenging, friendly and rewarding working environment.

To apply for either of these positions please send CV, letter of application, contact details for 2 referees and a passport photo by 20 April 2013 to:

The Head of Primary School
primaryvacancies@gardenschool.edu.my

For more information about Garden International School, please visit our website: www.gardenschool.edu.my

Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad (MTEM) Vacancy 2013

- - Executive Jobs


Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad (MTEM) is an umbrella organization representing Malay economic non-governmental organizations (NGOs) at the national level.

MTEM act as an adcovator, facilitator, aggregator and driver for various business, economic and entrepreneur matters representing Malay and the country Economic Interest.

MTEM is currently looking for a suitable candidate for the post of Director / Manager of Policy and Economic Cluster.

The role of the Director / Manager of Policy and Economic Cluster as one of the MTEM’s core functions is to resonate the Malay entrepreneur involvement in the main / key economic sector. The most important task is to analyze data, information and understand the development and trends and policy of the current economic cluster dynamics.

Candidate must at least have 6 years experience especially in research, business development and / or policy engagement.
Detail Job

Mah Sing Group Berhad Property Developer Vacancies 2013

jawatan kosong mah sing group

Your Career Success – Accelerated
jawatan kosong mah sing group
Mah Sing Group Berhad is Malaysia’s leading developer with close to 41 projects in Kuala Lumpur, Klang Valley, Johor Bahru, Penang Island and Sabah. The Group has proven its versatility with a diverse range of award winning projects, from lifestyle landed and high rise residential properties to Grade A office buildings, retail projects, SoHo and industrial projects.
We invite you to join our team located at Kuala Lumpur, Penang and Johor.

FINANCE & CREDIT ADMINISTRATION

1) Accounts Executives/Assistants
Requirements:
– Degree/Diploma in Finance/Accounting or equivalent
– Minimum 1 year relevant working experience, preferably in Property Development or Construction industry
– Sound understanding of accounting standards in property development
– Knowledge in IFCA (Property Development System) will be an added advantage
– Able to work independently and meet tight deadlines

2) Accountants
Requirements:
– Degree in Finance/Accountancy/ACCA or equivalent
– Minimum 3 years relevant working experience, preferably in Property Development or Construction industry
– Sound understanding of accounting standards in property development
– Knowledge in IFCA (Property Development System) will be an added advantage
– Able to work independently and meet tight deadlines

3) Credit Admin Assistant Managers/ Managers
Requirements:
– Degree in Business Administration/Accounting or equivalent
– Minimum 5 years relevant working experience in property development industry in the area of credit admin/credit control
– Prior knowledge in IFCA (Property Development System) is a must
– Good working knowledge in contract and sales administration
– Self-motivated and ability to work independently with minimum supervision
– Good interpersonal and communications skills. Detail Job