Search Results for "daily-express-sabah-bahasa-melayu-iklan"

Jawatan kosong Terkini Firma Professional

jawatan kosong che wan consultancy

Jawatan kosong Terkini Firma Professional

Firma kami merupakan firma professional yang menawarkan perkhidmatan Setiausaha Syarikat, Perakaunan, Percukaian dan Pengurusan Perniagaan yang beroperasi di Tanjong Malim, Perak. Firma kami juga mempunyai cawangan di Rawang, Selangor dan di Kuala Kangsar, Perak. Bagi mengembangkan lagi perniagaan syarikat, kami mencari calon-calon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan di ibu pejabat kami bagi jawatan-jawatan berikut:

1. EKSEKUTIF OPERASI (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 23 – 35 tahun).
– Mempunyai Ijazah dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan / Kesetiausahaan / Pentadbiran Korporat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam penyediaan akaun / audit / cukai / kesetiausahaan syarikat.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti EMAS atau QuickBook Pro dan BrassTax serta boleh membuat Full Set Accounts & Tax Computation & Secretarial Services.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
2. EKSEKUTIF SUMBER MANUSIA (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 23 – 35 tahun).
– Mempunyai Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Sumber Manusia dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
3. PENOLONG EKSEKUTIF OPERASI (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan / Kesetiausahaan / Pentadbiran Korporat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam penyediaan akaun / audit / cukai / kesetiausahaan syarikat.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti EMAS atau QuickBook Pro dan BrassTax serta boleh membuat Full Set Accounts & Tax Computation & Secretarial Services.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.

4. PENOLONG EKSEKUTIF SUMBER MANUSIA (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma Pentadbiran Sumber Manusia dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
5. PENOLONG EKSEKUTIF AKAUN (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti UBS atau EMAS serta boleh membuat Full Set Accounts.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
6. PENOLONG AKAUNTAN DAN PENOLONG EJEN CUKAI (KEKOSONGAN: 2)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam penyediaan akaun / audit / cukai.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti EMAS atau QuickBook Pro dan BrassTax serta boleh membuat Full Set Accounts & Tax Computation.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.

7. PENOLONG SETIAUSAHA SYARIKAT (KEKOSONGAN: 1)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum STPM atau Diploma dalam bidang Pentadbiran Korporat / Kesetiausahaan Syarikat / Perakaunan / Perbankan / Kewangan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam kesetiausahaan syarikat.
– Boleh mengendalikan perisian seperti Secretary 2000 dengan baik.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.

8. PEMBANTU AKAUNTAN DAN PEMBANTU EJEN CUKAI (KEKOSONGAN: 4)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum SPM / STPM / Diploma dalam bidang Perakaunan / Perbankan / Kewangan.
– Boleh mengendalikan perisian akaun seperti EMAS atau QuickBook Pro dan BrassTax serta boleh membuat Full Set Accounts & Tax Computation.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
– Calon baru tamat belajar atau tanpa pengalaman di galakkan untuk memohon.
– Latihan akan diberikan.

9. PEMBANTU SETIAUSAHA SYARIKAT (KEKOSONGAN: 4)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum SPM / STPM / Diploma dalam bidang Pentadbiran Korporat / Kesetiausahaan Syarikat / Perakaunan / Perbankan / Kewangan.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
– Calon baru tamat belajar atau tanpa pengalaman di galakkan untuk memohon.
– Latihan akan diberikan.

10. PEMBANTU PEMBANGUNAN PERIAGAAN (KEKOSONGAN: 2)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum SPM / STPM / Diploma Pemasaran.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.
– Calon baru tamat belajar atau tanpa pengalaman di galakkan untuk memohon.
– Latihan akan diberikan.

11. KERANI PENTADBIRAN DAN OPERASI (KEKOSONGAN: 2)
Syarat Kelayakan:
– Lelaki / Wanita (Umur 20 – 30 tahun).
– Minimum SPM / STPM / Diploma serta berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai kerani pentadbiran.
– Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
– Berpengetahuan dan mahir Komputer dalam MS Office, Internet, dll.
– Bermotivasi tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum.
– Sanggup bekerja di Tg Malim, Perak dan asmara disediakan.

Tarikh iklan : 14 September 2013
Tarikh iklan ditutup : 22 September 2013
Tangga gaji adalah berdasarkan Jawatan yang dipohon.

Cara memohon:
– Permohonan hendaklah dibuat melalui email sahaja.
– Calon hanya perlu memilih satu jawatan sahaja yang difikirkan sesuai untuk dihantar.
– Masukan nama jawatan yang dipohon diruangan PERKARA.
– Hanya permohonan yang disertakan atau dilampirkan dengan surat permohonan, resume beserta gambar bersaiz passport, salinan sijil-sijik akademik beserta testimoni dari majikan sebelumnya sahaja yang akan diproses.
– Permohonan yang diterima melalui email sahaja yang akan diproses.
– Hanya satu permohonan jawatan sahaja yang akan diproses.
– Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan diproses.
– Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi untuk ditemuduga.
– Setiap permohonan adalah dianggap sulit dan persendirian serta maklumat anda tidak akan digunakan untuk pihak lain.
– Pastikan alamat email anda boleh digunakan untuk sebarang tujuan komunikasi.

Sila emailkan permohonan anda ke alamat hr@chewan.com.my

Perbadanan Perwira Harta Malaysia – PPHM Positions 2013

- - Executive Jobs

PERBADANAN PERWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)
(Wholly-owned Armed Forces Fund Board)

Accordingly we are looking for candidates who are experienced and professional to fill the following position:

1. ACCOUNT EXECUTIVE
Designation : Contract
Grade : C (Professional and Administration)
Requirements
(a) Malaysian citizen
(b) Aged between 25 to 40 years old
(c) Bachelor’s Degree in Accounting from any local institutions
certified by Malaysian Government
(d) SPM, Credit in Bahasa Melayu (Including Passed in Oral
Examination)
(e) Minimum 5 years working experience(s) in related field
(f) Have experience(s) in preparing full set of accounts
(g) Skill or knowledge in preparing the account which is related to construction project would be an advantage
(h) Have effective communication skill computer literate and a
pleasant personality
(i) Highly discipline, work independently with minimal supervision, positive working attitude, self motivated, able to finalised works given within the dateline.

2. LEGAL OFFICER
Designation : Contract
Grade : C (Professional and Administration)
Requirements
(a) Malaysian citizen
(b) Aged between 30 to 40 years old
(c) Bachelor’s Degree in Legal from any local institutions
certified by Malaysian Government
(d) SPM, Credit in Bahasa Melayu (Including Passed in Oral
Examination)
(e) Minimum 2 years working experience(s) in related field would be an advantage
(f) Have effective communication skill computer literate and a
pleasant personality
(g) Highly discipline, self-motivated, creative, pro-active, able to finalized works given within the dateline.
Detail Job

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

- - Government Jobs
jawatan kosong matrade

Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) 2013

jawatan kosong matrade
MATRADE, sebuah agensi promosi eksport barangan dan perkhidmatan Malaysia di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI) mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan, berdaya saing, berwawasan, berfikiran dinamik dan yang mempunyai keyakinan yang tinggi serta boleh menyumbang ke arah kecemerlangan, untuk mengisi kekosongan jawatan di Perbadanan Matrade ini.
Kelayakan :
– Calon-calon lantikan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
– Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Jawatan : PEGAWAI EHWAL EKONOMI, GRED E48
Klasifikasi : PERKHIDMATAN EKONOMI
Kumpulan : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
Gaji (Min-Maks) : RM4,918.01 – RM8,224.55 Detail Job

The International Committee of the Red Cross (ICRC) Vacancy 2013 in Sabah

- - Others

THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) VACANCY 2013


The International Committee of the Red Cross (ICRC) has been actively engaged in and with Malaysia for over 50 years, working to prevent suffering by promoting and strengthening humanitarian law and universal humanitarian principles. The current Regional Delegation in Kuala Lumpur opened in 2001 and oversees activities in Malaysia, Singapore and in Brunei Darussalam. The Delegation also hosts the Regional Resource Centre, which supports the work of ICRC Delegations in Southeast and East Asia. It currently employs some 30 Malaysian and international staff.

The ICRC is opening an office in Kota Kinabalu. It is looking to recruit a Field Officer to join this new office in Sabah, which is responsible for implementing the office’s programmes in favour of the assistance to and/or protection of vulnerable groups and promoting humanitarian principles in Sabah.

FIELD OFFICER

Main duties and responsibilities

Under supervision of the Head of Office in Sabah, the Field Officer will:
– Participate in visits to detention places in Sabah and related follow up efforts in favour of detainees
– Contribute to the cooperation between the ICRC and the Malaysian Red Crescent (MRC) Sabah Branch
– Establish and maintain a network of contacts with entities in the civil society, academic, religious and governmental institutions in Sabah
– Enhance the ICRC’s understanding of Sabah and contribute to the positioning of ICRC in Sabah and the region
– Assist the delegation in the further development of its objectives, strategies and activities, as well as in their implementation
– Perform any other duties as required for the smooth functioning of the office, implementation of its activities and realization of its humanitarian objectives Detail Job

Inpex Offshore Jobs 2013 for Geophysicist and Geologist

- - Oil & Gas Jobs

INPEX OFFSHORE NORTH WEST SABAH, LTD. is a 100% subsidiary of INPEX CORPORATON, the largest Japanese Oil & Gas Exploration and Producing Company. INPEX ranks high among global Independent Upstream Companies next to Super Majors and currently maintains interest in more than 70 oil and natural gas projects across 27 countries.
In Malaysia, INPEX executed its first PSC on 17th January 2012 as the operator of an exploration block, Deepwater Block S, offshore Sabah, with PETRONAS. INPEX also participates in Deepwater Block R PSC as non-operated partner.
INPEX KL office is located in Menara 3 next to PETRONAS Twin Towers. As Malaysia is strategically one of INPEX’s core business countries, INPEX is committed to further expansion of presence and activities in Malaysia. As such, we are gearing our organisation to be supported by capable Malaysian talents for sustainable growth in Malaysia. If you are an individual who thrives on challenges and a stimulating working environment in the upstream exploration, you are welcome to write-in :

1. SENIOR EXECUTIVE, GEOPHYSICIST,
Key responsibilities:
– Conduct 3D seismic structural and stratigraphic interpretation integrating well and regional geological information, utilizing 3D seismic attributes.
– Carry out 3D seismic inversion and quantitative 3D interpretation along with specialized subcontractor to delineate Deepwater reservoir distribution.
– Supervise and quality-control high resolution data processing of multi-azimuth and broadband 3D seismic data acquired in Block S, as well as Pre-stack depth migration.
– Plan, supervise, and quality control data specialized subcontractors’ reprocessing work for seismic and Electro Magnetic data.
– Plan and execute seabed geochemical survey to detect and map seabottom hydrocarbon seepage, as well as site hazard survey for drilling hazard detection.
– Generate prospect inventory from the integrated interpretation and conduct prospect ranking and risk assessment to propose exploration drilling targets.
– Plan G&G data acquisition program and execute its operation during exploratory drilling.
Requirements:
– Master or Degree (Hons.) in Geoscience or Physics
– Minimum of 8 years’ experience in the Oil & Gas Exploration activities, with PSC exposure.
– Deepwater exploration experiences, in particular in the Sabah region, is an added advantage to this application.
Detail Job

Mah Sing Group Berhad Property Developer Vacancies 2013

jawatan kosong mah sing group

Your Career Success – Accelerated
jawatan kosong mah sing group
Mah Sing Group Berhad is Malaysia’s leading developer with close to 41 projects in Kuala Lumpur, Klang Valley, Johor Bahru, Penang Island and Sabah. The Group has proven its versatility with a diverse range of award winning projects, from lifestyle landed and high rise residential properties to Grade A office buildings, retail projects, SoHo and industrial projects.
We invite you to join our team located at Kuala Lumpur, Penang and Johor.

FINANCE & CREDIT ADMINISTRATION

1) Accounts Executives/Assistants
Requirements:
– Degree/Diploma in Finance/Accounting or equivalent
– Minimum 1 year relevant working experience, preferably in Property Development or Construction industry
– Sound understanding of accounting standards in property development
– Knowledge in IFCA (Property Development System) will be an added advantage
– Able to work independently and meet tight deadlines

2) Accountants
Requirements:
– Degree in Finance/Accountancy/ACCA or equivalent
– Minimum 3 years relevant working experience, preferably in Property Development or Construction industry
– Sound understanding of accounting standards in property development
– Knowledge in IFCA (Property Development System) will be an added advantage
– Able to work independently and meet tight deadlines

3) Credit Admin Assistant Managers/ Managers
Requirements:
– Degree in Business Administration/Accounting or equivalent
– Minimum 5 years relevant working experience in property development industry in the area of credit admin/credit control
– Prior knowledge in IFCA (Property Development System) is a must
– Good working knowledge in contract and sales administration
– Self-motivated and ability to work independently with minimum supervision
– Good interpersonal and communications skills. Detail Job

Asian Pac Holdings Bhd Positions 2013

ASIAN PAC HOLDINGS BERHAD, listed in the Property Counter of the Bursa Malaysia with operations in investment holding, property development and development, is committed to the development of quality properties and aims to be one of the mainstream property developers. Asian Pac seeks dedicated, qualified and self-motivated individuals to fill the following positions.

POSITIONS BASED AT KLANG VALLEY

FINANCIAL CONTROLLER – 1 position
– ACCA or equivalent professional qualification
– Minimum 15 years relevant work experience, especially at Management level in accounting and finance operations
– Preferably MIA member
– Highly organised and meticulous person who has strong analytical
strategic planning and management skills
– Well versed in latest financial reporting standards taxation law and
other statutory requirements, review policies and internal control,
analyse operations, trends, cost & revenue for business expansion,
strategic financial planning and identified financial risk
– Possess high degree of integrity and professionalism
– Good strategic vision, excellent leadership qualities and able to
meet stringent reporting targets.

GENERAL MANAGER, PROPERTY DEVELOPMENT – 1 position
– Degree in Civil Engineering/Architectural Science/Building or
related qualifications
– Minimum 15 years relevant work experience, especially in management of various types of residential and commercial projects
– Able to analyse, plan, organise, oversee, manage and execute the
Company’s projects to meet targets
– Able to effectively manage, coordinate and liaise with relevant local
authorities, consultants, and contractors
– Possess high degree of integrity and professionalism and able to
perform effectively in multi-functional roles. Detail Job

Jawatan Kosong 2014 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)

- - Government Jobs
Jawatan Kosong LHDN

Jawatan Kosong Terkini 2014 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) merupakan organisasi pemungut cukai yang terulung sedang mencari individu yang profesional, dinamik, kreatif dan bermotivasi untuk menyertai kami.

Permohonan adalah dipelawa darpada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kosong kerajaan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) terkini 2014 sebagai:

Read more: http://www.careeron9.org/2014/01/jawatan-kosong-terkini-lembaga-hasil.html#ixzz2qO1HWWkf

JAWATAN
A1 – Pegawai Eksekutif (Penaksiran) Gred 48 Kontrak (Semenanjung Malaysia, Sabah & Sarawak)
A2 – Pegawai Eksekutif (Penaksiran) Gred 41 Kontrak (Semenanjung Malaysia, Sabah & Sarawak)
Detail Job

Gomedic Sdn Bhd Jobs Vacancies July 2013

jawatan kosong gomedic

GOMEDIC SDN BHD (595543-A)
Be part of the team to be a world-class producer of sustainable and renewable biofuels.
jawatan kosong gomedic
1. General Manager
Pulau Indah, Port Klang Vacancy
Responsibilities:
– Oversee operations and sales/marketing
– Take charge of developing and implementing a corporate strategy
– Plan, monitor and guarantee implementation of business activities
– Develop and implementing the annual operating plan and budget of the company
– Ensure efficient and result óoriented leadership, guidance and development of the entire organisation, employees and process cycles
– Administer planning, budgeting and performance
Requirements:
– At least a Master Degree in Business or equivalent
– Minimum 10 years or experience in a senior management capacity, preferably in oleo chemicals
– Strong management, analytical and problem solving skills
– A positive working attitude, independent, with good interpersonal and communication skills

2. Plant Manager
Jawatan kosong di Pulau Indah, Port Klang
Responsibilities:
– To manage the overall plant operational and engineering as ensure continuous and safe plant operation
– Lead and manage a group of deputy plant managers and managers
– Prepare and manage plant wide operational and engineering in terms of work planning, work
scheduling with production, and work execution, problem and performance analysis for continuous improvement
– Well experience in preventive and predictive maintenance program
Requirements:
– Degree or Master in Chemical/Engineering or equivalent
– 8-10 years working experience specializing in the management of a oleo chemical plant
– Familiar with production and preventive maintenance of plant equipment
– Proven track record in managing & implementation projects, result driven, business acumen & customer focused
– Familiar with production budget control, provides & control annual fixed cost budget, monitor & manage variable cost

3. Human Resource Manager
Pulau Indah, Port Klang
Responsibilities:
To formulate, strategies and implement the full spectrum of Human Resource functions etc.
Requirements:
– Relevant degree with minimum 5 years working experience in dealing with the full spectrum of
Human Resource matters at managerial level
– Pleasant personality and able to interact well with people at all levels
– Demonstrate strong leadership experience with excellent interpersonal and communication skills in English and Bahasa Malaysia
– Computer literate with good planning, organising, problem solving and negotiation skills
– Knowledge in ISO matters will be an added advantage. Detail Job

Berjaya Times Square Kuala Lumpur Jobs Vacancies 2013

Berjaya Times Square Kuala Lumpur” is one of the largest regional development of its kind located in the Golden Triangle of Kuala Lumpur, boasting an impressive array of retailing, hospitality and leisure activities. We are seeking those with specific skills, vibrant and matured to join us in pursuing their career advancement in the following positions:

KL BRANCH

Complex
GROUP COMPLEX GENERAL MANAGER
Responsibilities:
– To set the direction and establish strategic plans for continual improvement and expansion of each of the complexes within the group
– To ensure compliance with operational management policies financial procedures/regulations and any other legislation related to complex administration
– To plan and submit annual budgets for approval and to ensure efficient budgetary control
– Ensuring the safety measures and cleanliness of the complexes are maintain at all times
– Enhancing and managing good rapport with tenants, business associates, contractors & sub-contractors
Requirements
– Must be tertiary qualified
– At least 10 years of relevant Management experience in Operations Management
– Strong analytical skill with excellent interpersonal. communication and negotiation skills
– Must possess leadership qualities with ability to motivate and sustain high level of team work among team members
– Strong strategic, conceptual and networking skills
– Initiative driven and result oriented.

Car Park Department
MANAGER, CAR PARK
Responsibilities:
– To manage the entire car park operations
– To develop and implement the parking management policies and procedures
– To plan and enhance the profitability and accounting control of the car park facilities
Requirements
– Diploma in Business Administration or related discipline
– Minimum 3 years experience in similar capacity in shopping mall, high rise commercial building or hotel. Those without qualification but with minimum 5 years of experience in car park operations are encouraged to apply
– Experience in managing automated car park and multi storey car park systems would be an added advantage
– A team player with good management and organizational skills
– Hands-on and result oriented
– Good communication skill and vibrant personality.

Finance Department
ACCOUNTANT
Responsibilities:
– Handle full set of accounts & accounting functions to ensure accuracy in compliance with current accounting practices & principles
– Ensure timely submission of monthly accounts. management reports, forecasts and good budgetary controls
– To liaise with auditors, tax agents and bankers
Requirements:
– Possess Professional qualification in ACCA/CPA
– Minimum 3 years working experience, preferably in shopping complex or high rise buildings
– Strong analytical skills and meticulous
– Independent and possess high degree of self-motivation able to work under pressure and meet tight deadlines
– Possess good oral & Written skills both English & Bahasa Malaysia
– Computer literate and knowledge of IFCA accounting system would be an added advantage

Fire & Safety Department
MANAGER / ASST. MANAGER, SAFETY & HEALTH
Responsibilities:
– Responsible for the overall fire & safety procedures of the Complex
– Responsible for developing, implementing and maintaining safety & health policies to ensure compliance with relevant regulations
– Ability to liaise with consultants. contractors and officers from local authorities/council
– Able to develop a comprehensive emergency response plans (ERP)/ contingency plan
Requirements:
– Degree/Diploma in Environmental Science/Occupational Safety & Health or other related discipline
– Minimum 3-5 years of working experience in safety & health management including due diligence impact and risk assessment
– Capable to develop cordial relationship with DOSH, Bomba and DBKL
– Able to conduct fire and safety training for all levels of staff
– Proficient in spoken and written English and Bahasa Malaysia
– Computer literate.

Housekeeping Department

MANAGER, HOUSEKEEPING
Responsibilities:
– Responsible to lead, train and manage a team of supervisors for the department
– Manage and oversee a group of personnel from outsource cleaning contractor in their daily routine
– Ensure that all operating standards and guidelines are in compliance with Complex’s policies and procedures
– Ensure that the Housekeeping Operations are running smoothly and effectively
– Able to do feasibility studies on the current needs and necessity of the Complex, to propose improvement plans and pro-active to bring in fresh outlook for the Complex
Requirements:
– Diploma holder in any discipline
– Minimum 3 years working experience in similar capacity in shopping mall, high rise commercial building or hotel. Those without qualification but with minimum 5 years of experience in housekeeping are encouraged to apply
– Ability to manage and administer the overall aspect of Housekeeping operations
– Strong leadership and has the ability to inspire and motivate team members to achieve Company goals and objective
– To ensure the highest standard of cleanliness are met in the Complex
– Excellent organization skills, service oriented , pleasant and courteous disposition
– A team player with good management and interpersonal skills.

EXECUTIVE, HOUSEKEEPING
Responsibilities:
– Manage daily activities of the Housekeeping Department which include appropriate cleaning of all offices, concourse areas, washrooms and all public spaces(common areas)
– Plans, schedules and organize work for a team of staff and to ensure enough manpower for all shift duties
– Knowledge in housekeeping’s inventories, equipment’s and usage of chemicals
Requirements:
– Diploma/Certificate in Hospitality Management or equivalent
– Minimum 2 years working experience in similar capacity in shopping mall, high rise commercial building or hotel
– Good leadership skills and able to lead Housekeeping team
– Good command of written and spoken English and Bahasa Malaysia
– Possess good interpersonal and communication skills
– Hands-on and results oriented
– Able to work on shifts, weekends and public holidays.

Human Resources Department
MANAGER/ ASST MANAGER, HUMAN RESOURCES
Responsibilities:
– Oversee the full HR Spectrum
– Develop and implement the overall Human Resources policies and ensure that reliability of an internal control system
– Perform other functions as and when needed
Requirements:
– Bachelor Degree in any fields with a minimum 3-5 years exposure as a HR Generalist/Practitioner
– Well versed with the current HR practices/process
– Able to work independently, assertive, proactive, self-driven with strong organization skills.

Marketing & Leasing Department

MANAGER, MARKETING & LEASING
Responsibilities:
– Responsible to lead, train, motivate and organize a team of marketing and leasing’s staff in their day to day activities
– Drive. formulate and execute marketing strategies and leasing plans in shopping complex which include budget rental income, scheduling site tour for prospective tenants / retailers, negotiation and conflict resolution between tenant and Management, concluding leasing contract, effective tenant management and overall budget forecast
– Manage and identify suitable tenant mix in the shopping complex in a proactive manner to ensure highest possible occupancy rate with good yields
– Develop and prepare all documentations in relation to property leasing
– Able to develop feasibility studies on the current market trend and needs. Proactive in creating and crafting new opportunities in retails section
Requirements:
– Degree/Diploma in Marketing, Business Studies, Estate Management or equivalent
– Minimum 3-5 years managerial experience with marketing and leasing environment. Those without qualification but with minimum 5 years of experience in marketing & leasing are encouraged to apply
– Possess personal hands-on experience in planning and coordinating retail leasing within a shopping complex
– Excellent negotiation skills and sound knowledge of the retail market
– Meticulous, with strong analytical skills and ability to meet tight deadlines
– A team player with good management and interpersonal skills.

ASSISTANT MANAGER / EXECUTIVE, MARKETING & LEASING
Responsibilities:
– To source for prospective tenants
– To deal with tenants in proactive manner to ensure the highest possible occupancy with good yields
– Negotiate, develop and prepare documents related to property leasing
Requirements:
– Degree/Diploma in Marketing, Business Studies, Estate Management or equivalent
– Minimum 2-3 years working experience in leasing. Those without qualification but with minimum 3 year of experience in marketing & leasing are encouraged to apply
– Excellent negotiation and sound knowledge of the retail market
– Meticulous with strong analytical skills and ability to meet tight deadlines
– A team player with good interpersonal skills.

Marketing & Promotions Department
ASSISTANT MANAGER, MEDIA SALES
Responsibilities:
– To plan, execute and monitor all media sales area for the Complex
– Responsible for managing and servicing key advertisers
– To work closely with external advertising agencies on all internal and external advertisements to drive sales
– Able to meet the projected sales target set by the Management
– Ability to formulate plan & implement creative sales
– Able to maximize rental revenue at all times and ensuring advertisement spaces available in the Complex
Requirements :
– Candidate must possess at least a Diploma, Advanced/ Higher/ Graduate Diploma Business Studies/ Administration/ Management, Marketing, Advertising/ Media, Mass Communications or equivalent
– At least 3 year(s) of working experience in the related field is required for this position
– Proficient in English and Bahasa Malaysia both oral and written. Knowledge of Mandarin would be an added advantage. A self-starter, dynamic and result-driven
– Experience in advertising industry & other sales experience would also be considered
– Willing to work long hours when required
– Possess own transport.

EXECUTIVE, MEDIA SALES
Responsibilities:
– To market and sell advertisement space for the Complex
– Responsible for managing and servicing key advertiser
– To work closely with external advertising agencies on all internal and external advertising signage to drive sales
Requirements:
– Candidate must possess at least a Diploma, Advanced/ Higher/ Graduate Diploma Business Studies/ Administration/ Management, Marketing, Advertising/Media, Mass Communications or equivalent
– At least 1 year of working experience in the related field is required for this position
– Proficient in English and Bahasa Malaysia both oral and written and knowledge of Mandarin would be an added advantage
– A self-starter, dynamic, result-driven, multi-tasking and able to work independently with minimum supervision
– Preferably Junior Executive specializing in Advertising /Media Planning or equivalent
– Experience in advertising industry & other sales experience would also be considered. Willing to work long hours when required.

EXECUTIVE, MARKETING
Responsibilities:
– To assist in planning and executing of all advertising events and promotional activities for the Complex
– To work closely with Visual Merchandising and Public Relations unit on all promotional events/launches.
– To ensure all third party events are held in accordance to Complex policies and procedures/House Rules
Requirements:
– Diploma in Marketing/Events Management or related field
– Minimum 2 years working experience in shopping mall, entertainment outlets or events company
– Able to speak fluent English, Bahasa Malaysia and other Chinese dialects
– Mature, initiative and a team player. Good interpersonal and communication skills with positive working attitude
– Able to work on irregular hours and during weekends/public holidays
– Possess own transport.

EXECUTIVE, VISUAL MERCHANDISING & DISPLAY
Responsibilities:
– To assist the Manager in planning, implementing and monitoring of all visual merchandising campaigns
– To work closely with Promotions & Events, Public Relations staff on promotion launches and campaigns
– To develop display materials and ensuring that these materials are installed systematically within timelines given
– To work closely with the appointed external agencies and other suppliers on all visual merchandising programs, ensuring cost-effectiveness at all times
Requirements:
– Diploma in Retail, Visual Merchandising or equivalent
– Minimum 2 years working experience in related filed
– Proficient in Illustrators. Photoshop
– Able to plan and work on concept development, strong creativity in conceptualizing layouts and designs
– Must have high level of attentions to details
– Pleasant personality work working attitude
– Independent, able to multi-task, work under pressure with short deadlines and work over weekends if needed an assignments.

ADMINISTRATION ASSISTANT
Requirements:
– Diploma in Business Admin or equivalent
– Minimum 1 year working experience in general office administration
– Meticulous and has ability to multi-task
– Good command in written & spoken English and Bahasa Malaysia
– Pleasant personality with good interpersonal skills
– Able to work independently, efficiently, self-motivated and possess good communication skills
– Computer literate.

Maintenance & Engineering Department
ASSISTANT MANAGER, MAINTENANCE
Responsibilities:
– Assist the Maintenance Manager to manage the Complex Maintenance Department
– Establish specific maintenance procedures, inspection and maintenance work schedule
– Ability to liaise with consultants, contractors and local authorities
– Ensure that all the maintenance work are running smoothly and met the required standard
Requirements:
– Degree/Diploma in Engineering
– Minimum 3 years working experience in high rise commercial building, shopping mall or hotel
– Hands-on and customer oriented with good interpersonal and communication skills
– Ability to liaise with consultants, contractors and authorities
– Strong leadership skill combined with good technical knowledge and coordinating skill
– Able to work on irregular hours especially during weekends/public holidays

HT CHARGEMAN
Requirements:
– Possess Chargeman certification issued by Suruhanjaya Tenaga, preferably those with grade B4 or BO-33KV
– Minimum 3 years working experience in shopping complex, high rise commercial building or hotel
– Familiar with Electricity Supply Act, Electricity Regulations and etc
– Resourceful, initiative and performance driven
– Able to work on irregular hours especially on weekends/public holidays.

EXECUTIVE, MAINTENANCE
Requirements:
– Degree/Diploma in Engineering
– Minimum 2 years working experience in maintenance and repair of M&E equipment
– Able to lead and organize the team
– Able to work on irregular hours and during weekends/public holidays.

Theme Park
HEAD OF THEME PARK
Responsibilities:
– Able to improve and develop the existing Theme Park in view of attracting more customers/patronage
– Hands on knowledge in financial management of a Theme Park
– Focus on improving the Theme Park towards effective customer relationship
– Ensure that every programme(s), objective(s) and expectation(s) to create successful operations are well supported and participated by the staff
– Revising and repealing certain objective(s) and plan(s) from time to time which would suit the current trend, needs and conditions where it must be in harmony with Management’s expectations and directives
Requirements:
– Degree/Diploma holder in any discipline. Those without qualification but with minimum 5 years of experience in theme park are encouraged to apply
– Strong leadership and communication skills couple with an eye of detail and a business acumen that put you in a position to deal effectively with the internal and external environment for the business.

Sales & Marketing Department
EXECUTIVE, SALES
Requirements:
– Degree/Diploma in Marketing, Business Administration or equivalent
– Minimum 2 years working experience in hospitality and service industry
– Excellent interpersonal and communication skills and a good team player
– Able to work irregular hours and during weekends/public holidays
– Must possess own transport and willing to travel.

SALES COORDINATOR
Requirements:
– Diploma/SPM holder
– Minimum 1 year working experience with some exposure in service industry and in organizing events i.e birthday party or alike
– Good command of written and spoken English & Bahasa Malaysia
– Able to maintain & strengthen the relationship with customers
– Good teamwork spirit, proactive, independent & passionate with his/her job
– Willing to work long hours when required
– Computer literate

Please send or email us your latest resume stating your current and expected salary together with a passport-sized photograph (n.r) to the following address. Kindly indicate the position applied for on the top left corner of the envelope.

BERJAYA TIMES SQUARE
KUALA LUMPUR
The Human Resources Department
Berjaya Times Square Sdn Bhd (119614-V)
Lot 08-16
P.O.Box 08-23
Level 8 Berjaya Times Square
No.1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur

email: Please Login or Register to apply this job online.
Closing date: 29 March 2013